Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighetsutlåtande gällande teaterns webbplats

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.ungateatern.fi. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.
Teaterns webbsidor uppdateras under sommaren 2021. Vi har tillsammans med vår webbleverantör granskat hur tillgänglig vår webbsida är. I granskningen har vi tagit hjälp av olika verktyg som rekommenderas av regionförvaltningsverket. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 10.6.2021 och uppdateras följande gång 25.10.2021.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller till största del tillgänglighetskraven.

Längre ner på sidan listar vi de funktioner som inte ännu är tillgängliga.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss
Per e-post: info@ungateatern.fi
Per telefon: + 358 09 8620 8200

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

  • Vi har gjort bedömningen att en stor del av webbplatsens bilder fungerar som dekoration och inte som information, dessa har inget alt-text. Det kan förekomma avvikelser.
  • I presentationen av föreställningarna finns det en bild och en titel som båda fungerar som länkar. Länkarna har samma mål vilket kan vara förvirrande för någon.
  • Bildspelsmodulen har inget fält för alt-text. Bildspelsmodulen används i huvudsak för mobilen och bilderna i den som dekoration. Det kan förekomma avvikelser

Följande material omfattas inte av lagstiftningens krav

  • Video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 30.6.2020
  • En del äldre videor saknar textning och samtliga videon saknar syntolkning.

Våra samarbetspartners

Våra biljetter säljs via lippu.fi. Deras tillgänglighetsutlåtande finns här.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill uppmärksamma oss om brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi lovar att svara dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.
Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000