Om publikarbete

Samarbete mellan publiken, daghem, skola och teater!

Unga Teatern arbetar för ett levande samarbete mellan publiken, daghem, skola och teater. Teaterns publikarbete erbjuder olika sätt att fördjupa teaterupplevelsen, att bekanta sig med pjäsen och att arbeta med läroplanens mål med konstnärliga metoder.

Förarbete

Förarbetesmaterialet ger lärare och andra möjlighet att förbereda föreställningsupplevelsen. Förarbetet väcker nyfikenhet och förbereder deltagarna inför teaterupplevelsen genom diskussioner om pjäsens frågeställningar och tematik. Igenkänning fördjupar inlärning och konstfostran stöder utveckling av det egna jaget genom lekfulla metoder.

Efterarbete

Efterarbetet ger tid och rum att diskutera teaterhändelsen och temat i föreställningen samt utveckla hur dessa anknyter till personliga upplevelser och aktuell samhällsdiskussion. Efterarbetet fördjupar förståelsen av föreställningen. Genom dialog utvecklas tolkandet och det egna tänkandet.