Skolteaterföreningen r.f.:s vårmöte 22.4.2024 kl. 17 på Lillklobb
12|04|2024

Välkommen på Skolteaterföreningen r.f.:s vårmöte 22.4.2024 kl. 17.00 på Unga Teatern, Lillklobb, Klobbskogsvägen 9, Esbo.  
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Vänligen anmäl dig senast 18.4. till jonna.sundberg@ungateatern.fi
eller 040 127 8885.

Välkommen!

 

Å styrelsen vägnar,

Jonna Sundberg
Skolteaterföreningen rf sekreterare
Ansvarig producent | Vastaava tuottaja
Unga Teatern