Personal

Matti Raita

Teaterchef

Jonna Sundberg

Ansvarig producent

Carola Blom

Produktions- och försäljningsassistent

Camilla Hägglund

Ekonomi- och förvaltningsassistent

Anders Sundström

Scenmästare

Jannike Store

Teknisk produktionsansvarig

Jukka Hannukainen

Ljud- & ljusdesigner

Lia Lindström

Rekvisitör & teatervärd (studieledig)

Jonna Helin

Föreståndare för syateljén

Harriet Abrahamsson

Publikarbetare

Stella Laine

Skådespelare

Marika Parkkomäki

Regissör (MOMO)

Kristian Thulesius

Skådespelare

Åsa Nybo

Skådespelare

Edith Holmström

Skådespelare
Johan Aspelin, foto Cata Portin

Johan Aspelin

Skådespelare

Otto Holländer

Civiltjänstgörare

Frank Skog

In memoriam

Skolteaterföreningen r.f. styrelse 2023-2024

Martina Harms-Aalto, ordförande
John Liljelund, viceordförande, Esbo stads representant
Niklas Mannfolk, Esbo stads representant
Anders Derefalk
Anna Simberg
Elin Westerlund
Jukka Hannukainen, personalrepresentant
Jonna Helin, personalrepresentant

Jonna Sundberg, styrelsens sekreterare