Tietoa yleisötyöstä

Teatterimme tekee yhteistyötä yleisön, koulujen sekä päiväkotien kanssa.

Unga Teatern tukee yhteistyötä yleisön, päiväkotien, koulujen ja teatterin välillä. Yleisötyömme tarjoaa erilaisia tapoja syventää teatterielämystä, tutustua teatterin toimintaan sekä työskennellä taidepedagogisin menetelmin opetussuunnitelman perusteita kunnioittaen. Harjoitukset voi kätevästi liittää oppimisen yhteyteen. Tehtävien avulla voi kehittää etenkin mielikuvitusta, joka edesauttaa luovaa ajattelua, kykyä heittäytyä sekä kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Teatteri- ja draamamenetelmät  tarjoavat oivia oppimistyökaluja, joista on iloa loppuelämäksi. Näistä uusista taidoista on hyötyä, jos niitä muistaa harjoitella. Me Unga Teaternissa vahvistamme mielellämme koulun ja teatterin välistä pedagogista yhteistyötä.

Esityö

Opettajat ja oppilaat voivat valmistautua teatterielämykseen ennakkotehtävien kautta. Esityön tarkoitus on herättää mielenkiintoa ja uteliaisuutta esitystä kohtaan. Keskustelutehtävät johdattavat oppilaat näytelmän sisältöön ja tematiikkaan.  Näytelmän aiheen tunnistettavuus syventää oppimista ja kehittää ajattelua sekä kykyä yhdistää tietoa eri osa-alueilta. Taidekasvatus tukee oppilaan sisäistä kehitystä leikkimielisten menetelmien kautta.

Jälkityö

Jälkityö antaa aikaa ja tilaa keskustella teatterielämyksestä ja näytelmän aiheesta esityksen jälkeen. Keskustelun kautta voi tarkastella, miten esityksen aiheet liittyvät omiin kokemuksiin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Tämä dialogi kehittää kykyä tulkita asioita sekä kehittää omaa ajattelua. Jälkityö syventää ja lisää ymmärrystä koetusta teatteriesityksestä.